Kontakt

e-mail: info@uni-joy.com

UNI-joy sp. z o. o.
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 /53A
26-110 Skarżysko-Kamienna

KRS 0000910117
NIP 6631882691
REGON 389378346

Dane rejestrowe spółki
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 20.000 PLN (w pełni opłacony)